De PvdA zoekt 4 nieuwe leden voor het Presidium

De PvdA zoekt 4 nieuwe leden voor het Presidium

Het presidium leidt landelijke partijbijeenkomsten, zoals het congres, in goede banen. Het presidium zorgt voor een aantrekkelijk debat, waar ruimte is voor ieders mening en voor heldere besluitvorming. Kortom, een belangrijke rol in onze ledendemocratie!

De PvdA zoekt voor het Presidium naar partijgenoten met vernieuwende ideeën om de betrokkenheid van leden en niet-leden te vergroten.

Presidiumleden staan in contact met allerlei geledingen binnen de partij. In de profielschets staat verder uitgewerkt welke opdracht en taken er bij het presidium horen en welke kwaliteiten daarbij nodig zijn.  Het lidmaatschap van het presidium vraagt een beschikbaarheid van maximaal 60 uur per jaar. Echter, deze uren zijn niet gelijkmatig verdeeld. Voorafgaand aan een congres of politieke ledenraad zijn de drukste tijden. Het presidium is technisch voorzitter van de vergaderingen van de Verenigingsraad.

De 44.000 leden van de partij vinden we in alle hoeken van de samenleving en dragen een enorme hoeveelheid kennis en ervaring met zich mee die zij graag bereid zijn in te zetten voor de partij. Duizenden leden zijn actief als vrijwilligers in de Vereniging. Gezamenlijk zijn we in staat om te komen tot de beste ideeën en oplossingen. De uitdaging is om ook de kleinste stem gehoord te laten worden.

De presidiumleden worden in januari door het partijcongres gekozen. Er wordt gestreefd naar een diverse samenstelling en jonge partijgenoten worden aangemoedigd zich aan te melden. Een commissie doet een voordracht aan het congres.

Stuur voor 15 november 10.00 uur je motivatiebrief met CV naar bestuurssecretariaat@pvda.nl. Presidiumlid is een vrijwilligersfunctie. Reiskosten worden vergoed. Inhoudelijke inspiratie nodig? Lees de profielschets voor presidiumleden maar eens door.