Thijs Wöltgenslezing: Sociaal en sterk met het Rijnlands model

Thijs Wöltgenslezing: Sociaal en sterk met het Rijnlands model

Vrijdagavond mocht ik de 10e Thijs Wöltgenslezing houden in Kerkrade, een enorme eer.

Thijs Wöltgens was Tweede Kamerlid en later ook voorzitter van de PvdA-fractie, maar bovenal was hij een origineel en autonoom denker. Hij kwam in de Kamer toen ik nog niet eens geboren was, maar als financieel woordvoerder word ik nog vaak aan zijn ideeën en werk herinnerd.

Tijdens de lezing sprak ik aan de hand van het werk van Wöltgens over de toekomst van ons sociaal economische stelsel.

Tijdens de lezing sprak ik aan de hand van het werk van Wöltgens over de toekomst van ons sociaal economische stelsel. Om Nederland sociaal en economisch sterker te maken hebben we ook in de 21e eeuw het Rijnlandse model nodig. Met een actievere rol van de overheid in onze economie, een rechtvaardiger belastingstelsel en dienstbare bedrijven die zich aanpassen aan de nieuwe tijd.

[button url=”https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2019/05/woltgenslezing-9meidef.pdf”]Lees hier de hele spreektekst[/button]