Platformeconomie heroveren

Platformeconomie heroveren

De platformeconomie brengt ons veel voordelen. Met één klik kan je tegenwoordig eten thuis laten bezorgen, het huis laten schoonmaken, een hotel boeken of vervoer regelen. Dat is mooi en maakt ons leven makkelijker. Maar het kent ook een schaduwzijde: de Deliveroo-bezorger die onbeschermd op de fiets zit, de Helpling-schoonmaker die geen pensioen opbouwt en de Uber-chauffeur die onvoldoende rusttijd heeft.

Dit kabinet doet nog altijd niets voor de maaltijdbezorger van Deliveroo, schoonmaker van Helpling of de taxichauffeur van Uber.

Eerder hebben we samen met Sytze geprobeerd om via de rechter Deliveroo haar werknemers weer in loondienst te laten nemen. Op die manier zouden alle riders bescherming krijgen bij ziekte en pech. Dit is helaas niet gelukt. De rechter verwees in haar uitspraak naar de politiek. Ondanks grote politieke eensgezindheid om platformwerkers beter te beschermen doet dit kabinet nog altijd niets voor de maaltijdbezorger van Deliveroo, schoonmaker van Helpling of de taxichauffeur van Uber.

Als het loopt als een werkgever. Als het lijkt op een werkgever en het kwaakt als een werkgever. Dan is het waarschijnlijk ook een werkgever.

Het is hard nodig dat we de platformeconomie heroveren. Voor ons laten werken, in plaats van andersom. Waarbij we de innovatie, het gemak en de nieuwe banen omarmen, en tegelijkertijd zorgen dat we de welvaart eerlijk delen en mensen bescherming bieden. Wij pakken daarom de handschoen op om er voor te zorgen dat platformwerkers bescherming krijgen bij ziekte of pech, pensioen gaan opbouwen en zeggenschap krijgen over hun eigen data. Wij willen dat je als platformwerker een vuist kunt maken richting je platformbedrijf en samen afspraken kunt maken over fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, en ook de lusten hebben van hun werk. Om echt vooruit te gaan, hebben we vaste grond onder de voeten nodig. Daarom komen wij deze week met plannen om dit probleem op te lossen.