Ook fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor machinisten en conducteurs

Ook fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor machinisten en conducteurs

Treinmachinisten en conducteurs krijgen door de marktwerking en aanbestedingen te maken met slechtere arbeidsvoorwaarden, lagere lonen en gebrekkige sociale veiligheid.

Dit willen wij niet en dit moet veranderen. Machinisten en conducteurs moeten zeker zijn van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en behoren niet de kind van de rekening te worden bij een aanbesteding. Daarom doen wij, samen met GroenLinks en SP,  een voorstel om de race naar de bodem te stoppen en de arbeidsvoorwaarden van het spoorpersoneel gelijk te laten zijn.

Bij aanbestedingen van regionale lijnen gaan provincies vaak voor de allerlaagste prijs, waardoor uitholling van de arbeidsvoorwaarden van spoorpersoneel plaatsvindt. Bovendien neemt de werkdruk onder machinisten en conducteurs enorm toe. Spoorpersoneel is zodoende de dupe van de marktwerking en aanbestedingen.

Wij vinden dat het spoorpersoneel en ook reizigers er zeker van moeten zijn veilig met de trein te kunnen reizen.

Ook rondom sociale veiligheid gelden er verschillen tussen vervoerders. Veiligheid in de trein of op het station  is nu geen belangrijke voorwaarde bij aanbestedingen. Wij vinden dat het spoorpersoneel en ook reizigers er zeker van moeten zijn veilig met de trein te kunnen reizen. Sociale veiligheid en service moeten daarom ook een belangrijk onderdeel gaan vormen bij de aanbesteding.

Gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden en een hogere norm voor sociale veiligheid moeten een standaard en belangrijk onderdeel worden bij aanbestedingen.

De uitholling van arbeidsvoorwaarden en bezuiniging op sociale veiligheid moeten we niet willen. Daarom moet gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden en een hogere norm voor sociale veiligheid een standaard en belangrijk onderdeel worden bij aanbestedingen. Hierbij geldt dat vervoerders de hoogst gehanteerde collectieve arbeidsvoorwaarden moeten hanteren en sociale veiligheid hoog in het vaandel moet staan. Op deze manier zijn machinisten en conducteurs er zeker van dat ze een fatsoenlijk salaris en arbeidsvoorwaarden krijgen. En spoorpersoneel en reizigers moeten er zeker van zijn dat ze veilig reizen kunnen reizen.