Laat iedereen meebouwen aan een duurzamer Nederland

Laat iedereen meebouwen aan een duurzamer Nederland

Voor 2050 moeten zo’n 7,5 miljoen woningen energieneutraal worden gemaakt. Maar, welke vakmensen gaan deze huizen eigenlijk isoleren, zonnepanelen installeren en de gasaansluitingen afkoppelen?

Dit kabinet moet een vliegende start maken om er zeker van te zijn dat we de klimaatdoelen (zoals afgesproken in het Parijs-akkoord) gaan halen. Voor die immense duurzaamheidsopgave zijn vooralsnog volstrekt onvoldoende vakkrachten op de arbeidsmarkt. Er is berekend dat we voor de ambitie van het verduurzamen van 250.000 huizen per jaar, meer dan 100.000 nieuwe vakmensen nodig hebben. En dan wetende dat ook nu al aannemers, installatie- en isoleerbedrijven een schreeuwend tekort aan vakbekwaam personeel hebben…

En dat is vreemd, want hoewel het vacatures regent in techniekland, zitten er nog altijd veel mensen met een ander type werkervaring of opleidingsachtergrond thuis die dolgraag aan de slag willen. Dat is onbegrijpelijk, onnodig en bovendien een groot risico voor de afgesproken omslag naar duurzame energie. Want een bedrijf dat geen vakmensen kan vinden, kan immers geen (extra) klussen aannemen.

hoe bieden we kansen aan mensen met alle onderwijsniveaus?

Voor de PvdA is het essentieel dat we daarom nadenken over hoe we mensen met alle onderwijsniveaus gaan betrekken en kansen bieden. Daarvoor moeten ook kansen worden gecreëerd voor mensen die zich willen laten om- of bijscholen. Daarom riep ik minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat op om binnen het nog af te sluiten Energieakkoord een helder plan op te nemen over de arbeidsmarkt. Waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe het tekort er precies uitziet, en afspraken worden gemaakt over hoe we datzelfde tekort aan menskracht gaan oplossen. Dat voorstel werd deze week door een meerderheid in de Tweede Kamer gesteund. Een mooie eerste stap. Vanuit de Tweede Kamer zal ik de vinger aan de pols houden, zodat iedereen die wil ook daadwerkelijk mee kan bouwen aan een duurzamer Nederland. Wordt vervolgd.