Hetzelfde werk, maar verschillende arbeidsvoorwaarden?

Hetzelfde werk, maar verschillende arbeidsvoorwaarden?

Wij willen iedereen de zekerheid geven dat je dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgt als je hetzelfde werk doet.

Hetzelfde werk. Hetzelfde kantoor. Dezelfde koffieautomaat. Maar niet dezelfde arbeidsvoorwaarden. Vreemd? Zeker. Nog sterker: het is bizar. Toch is het voor 200.000 Nederlanders de dagelijkse realiteit. Het gaat om mensen die via zogenaamde ‘payrollconstructies’ werken. Door middel van dergelijke constructies proberen bedrijven onder hun verplichtingen uit te komen. Cao’s worden omzeild en risico’s afgewenteld op werknemers. Dat moet stoppen. Wij willen iedereen de zekerheid geven dat je dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgt als je hetzelfde werk doet. Daarom presenteer ik vandaag samen met GroenLinks en SP een initiatiefwet.

Fatsoenlijk loon, steun als het tegenzit, een goed pensioen opbouwen en gelijke behandeling van alle werknemers. Het zijn verworvenheden waar de PvdA voor geknokt heeft en waar we trots op zijn.

Bij payrolling worden werknemers ingehuurd via een extern bedrijf. Handig voor kleine werkgevers die hun personeelsadministratie willen uitbesteden, maar we zien dat deze mogelijkheid wordt misbruikt door werkgevers om onder hun sociale verplichtingen uit te komen. Te vaak krijgen mensen met een payroll-contract slechtere arbeidsvoorwaarden dan de collega’s waar ze iedere dag mee samenwerken.

Onze oplossing is simpel: mensen die via een payroll-bedrijf werken moeten voortaan vallen onder de arbeidsvoorwaarden van het bedrijf waar ze daadwerkelijk werken.

Dat moet dus veranderen. Vandaag presenteren wij daarom een simpele oplossing: Mensen die via een payroll-bedrijf werken moeten voortaan vallen onder de arbeidsvoorwaarden van het bedrijf waar ze daadwerkelijk werken. Dat zorgt ervoor dat al de 200.000 mensen met een payroll-contract beter af zijn, maar maakt ook een einde aan de oneerlijke concurrentie voor bedrijven die hun werknemers wel netjes behandelen.

Fatsoenlijk loon, steun als het tegenzit, een goed pensioen opbouwen en gelijke behandeling van alle werknemers. Het zijn verworvenheden waar de PvdA voor geknokt heeft en waar we trots op zijn. Maar de pogingen om deze arbeidsrechten te ondergraven en uit te hollen stoppen niet. We moeten samenwerken om iedereen zekerheid te geven. Met onze initiatiefwet geven we aan 200.000 medewerkers de zekerheid dat zij hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als hun collega’s die direct in dienst zijn bij de werkgever. Samen op weg naar goed werk voor iedereen.