Haal het onderwijs in krimpregio’s van het hakblok!

Haal het onderwijs in krimpregio’s van het hakblok!

Als het aan minister Slob ligt dan wordt het voortgezet onderwijs in krimpregio’s in Groningen en Drenthe, maar ook elders in het land zwaar getroffen.

Hij wil  een nieuw bekostigingsmodel invoeren. De herverdeling van het geld dreigt te gaan betekenen dat het vmbo en brede scholengemeenschappen daar fors erop achteruit gaat. Het voortgezet onderwijs in het Noorden gaan er 2,2 tot 17 procent op achteruit.

Wij hebben daarover samen met GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan de minister. Ieder kind moet zeker kunnen zijn van gelijke kansen, maar de vmbo-leerlingen in het Noorden hebben te vrezen dat de scholen straks snoeihard moeten beknibbelen op begeleiding en ondersteuning. In de krimpgebieden zullen ook vestigingen van scholen moeten sluiten.

Woensdag 3 oktober zal de Kamer over de rampzalige voorstellen van de minister debatteren.