Wat staat er in de corona-noodwet?

Wat staat er in de corona-noodwet?

Deze week stemt de Tweede Kamer over de corona-noodwet. Wat regelt die wet eigenlijk? En wat vindt de PvdA daarvan? Veel mensen hebben daar nog vragen over, en daarom hieronder een korte uitleg.

Hoe zijn de coronamaatregelen nu geregeld?

Alle maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn nu gebaseerd op noodverordeningen die door de burgemeesters worden uitgevaardigd. Ook al beperken die noodverordeningen onze vrijheid om te gaan en steen waar je wilt, de Tweede Kamer heeft er niets over te zeggen. Oorspronkelijk zijn dergelijke noodverordeningen dan ook bedoeld voor een acute en lokale crisis van beperkte duur, zoals een terroristische aanslag of een natuurramp.

En wat vindt de PvdA hiervan?

Dit was een logische oplossing toen de crisis net begon, maar nu het al maanden duurt moet er een fatsoenlijke juridische basis komen voor de maatregelen, waar ook democratische controle op is en over gedebatteerd kan worden. Het is een slechte zaak dat alle maatregelen nog steeds gebaseerd zijn noodverordeningen.

Wat stond er in de eerste versie van de noodwet?

De eerste versie gaf de minister de mogelijkheid zelfstandig maatregelen te treffen om de volksgezondheid te beschermen. Het gaat dan om maatregelen zoals afstand van elkaar houden, maar ook maatregelen richting horeca, winkels, verzorgingstehuizen of scholen. De wet was zes maanden geldig, en kon daarna met telkens zes maanden verlengd worden.

Wat vond de PvdA hiervan?

Wij vonden de eerste versie van de wet niet goed. De tweede versie was al wel beter, maar bood de de minister nog teveel mogelijkheden om zelf besluiten te nemen, terwijl het parlement buitenspel stond en er te weinig democratische controle was. Ook willen wij dat de wet voor maximaal drie maanden geldig is, en daarna alleen met toestemming van de Kamer verlengd kan worden. En tot slot vinden wij de huidige boetes te hoog en niet proportioneel.

Maatregelen die onder deze wet genomen worden, moeten eerst aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Verder is de wet minder lang geldig. Er ligt ook een voorstel om de boetes te verlagen zodat je geen strafblad meer krijgt.

Wat gaat er veranderen aan de noodwet?

De Tweede Kamer heeft meerdere wijzigingsvoorstellen ingediend op de wet van het kabinet. De belangrijkste is dat maatregelen die onder deze wet genomen worden aan de Tweede Kamer moeten worden voorgelegd. Daarmee komt er democratische controle en een openbaar debat over de maatregelen. Ook ligt er een voorstel om de wet minder lang geldig te laten zijn: drie in plaats van zes maanden. Er kan met drie maanden verlengd worden, maar alleen met goedkeuring van de Kamer. En er ligt een voorstel om de boetes te verlagen zodat je geen strafblad meer krijgt. Ook komt er een wijziging op de wet waarmee er voor bewoners van zorglocaties van tenminste één persoon een bezoekrecht komt.

Wat vindt PvdA hiervan?

Deze wijzigingen zijn voor ons een voorwaarde om in te kunnen stemmen met de wet. Er lijkt een meerderheid te zijn voor deze wijzigingen, waardoor onze belangrijkste bezwaren zouden zijn weggenomen.

Krijgt het kabinet meer macht door de coronanoodwet?

Nee, het kabinet krijgt geen bevoegdheden die ze nu niet ook al hebben via de noodverordeningen. Wel komt er een betere juridische basis. En dankzij de wijzingen komt er meer democratische controle op de maatregelen.

Wat is nu de straf voor het overtreden van de 1,5 meter?

De boete was 390 euro en een aantekening op je strafblad. In de nieuwe wet wordt dat 95 euro en de aantekening vervalt.

Wat vindt de PvdA hiervan?

Voor ons was het verlagen van de boete een voorwaarde. 99 euro is genoeg om overtreders aan te pakken. De overtreding is niet erg genoeg om iemand een strafblad te geven. Door de verlaging van de boete gebeurt dit ook niet meer. Bovendien is het goed dat ook goed dat handhavers per geval kijken wanneer er een boete of een waarschuwing moet worden gegeven.