WBS-conferentie over de toekomst van de PvdA en de sociaaldemocratie

Het Volkshuis, Apothekersdijk 33a, Leiden
vrijdag 26 januari 2018
14:00 tot 16:30 uur

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Werkgroep Partijpolitieke Processen organiseert de Wiardi Beckman Stichting op vrijdag 26 januari 2018 een conferentie over de toekomst van de PvdA en de sociaaldemocratie.

De voorzitter van de werkgroep, Ruud Koole, zal de conferentie aftrappen met een (optimistische) inleiding over de toekomst van de sociaaldemocratie. Hoe kan de zwakke positie van de (internationale) sociaaldemocratie worden omgebogen in een schitterende toekomst? Welke eisen stelt dat aan de politieke agenda? En wat betekent dat voor de PvdA?

Op zijn verhaal wordt gereageerd door twee coreferenten:

  • Sarah de Lange (bijzonder hoogleraar op de Den Uylleerstoel, in het bijzonder belast met het onderzoek naar West-Europese sociaaldemocratische partijen);
  • Job Cohen (bijzonder hoogleraar op de Thorbeckeleerstoel; was o.a. burgemeester en politiek leider en is voorzitter van Cedris).

Vervolgens is er debat over thema’s uit de inleiding en de reacties daarop.

De conferentie wordt geleid door Arie de Jong, secretaris van de werkgroep.

Na afloop is er een borrel.

Programma:

14.00-14.30 uur: Inloop

14.30-16.30 uur: Conferentie

Vanaf 16.30 uur: Borrel

Opgeven kan via info@wbs.nl. Deelname is gratis.