Naar een sociaal Europa

Utrecht
donderdag 27 september 2018
19:00 tot 21:00 uur

Op donderdagavond 27 september organiseren de Banning Vereniging, de Internationale Liga van Religieus Socialisten en het Netwerk PvdA en Levensovertuiging een Engelstalige publieksbijeenkomst over een sociaal Europa na de economische crisis als opening van het internationale ILRS congres dit jaar in Utrecht. Met bijdragen van Frank Vandenbroucke, Paul Tang en Klara Boonstra.

Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden >>