De waarde van werk: bestaanszekerheid voor iedereen

Utrechts Stedelijk Gymnasium, Ina Boudier-Bakkerlaan 7, Utrecht
zaterdag 21 september 2019
10:00 tot 16:00 uur

21 september staat werk centraal: wat is de waarde van werk? Hoe verbeteren we de Participatiewet? Zijn de zeven voorstellen de goede? Is er een toekomst voor nieuw beschut of moeten de SW-bedrijven van weleer worden hersteld? En hoe zorgen we ervoor dat de mbo’ers die nu allemaal aan het werk zijn bij een volgende crisis niet weer de eersten zijn die aan de kant worden gezet? Voor elke PvdA-politicus onderwerpen waarop we van betekenis willen zijn. Niet voor niets zijn wij de Partij van de ARBEID.

’s Ochtends schetst Ton Heerts (voorzitter MBO-raad en oud voorzitter FNV) de context van de Participatiewet. Waarom is de wet ook al weer ingevoerd? Wat zijn de resultaten? Speciale aandacht is er voor de relatie tussen onderwijs en werk. Hoe ziet die eruit op de verschillende niveaus? Waar gaat het nu mis? Wat moeten we veranderen?

Daarna gaat Peter Wiechmann (FNV Overheid) met ons in op de waarde van werk voor de samenleving en de waarde van werk voor het individu. Waarom is het belangrijk dat mensen werk hebben? En wat betekent het voor iemand om werkeloos te zijn? Desiree Curfs (directeur Stroomopwaarts MVS) vertelt over de praktijk bij sociale werkbedrijven. Wat is er voor deze bedrijven veranderd? En wat betekent de nieuwe situatie voor de werknemers?

In de middag staan er vier workshops op het programma die de relatie met de praktijk leggen. De centrale vraag voor alle workshops is: hoe komen we tot de bouwstenen voor een succesvolle regionale aanpak?

Gijs van Dijk zal de dag afsluiten met de verzameling van deze bouwstenen voor een regionale aanpak, een schets van het vervolg op deze dag en de ondersteuningsmogelijkheden voor jullie vanuit de expertisegroep.

Het programma:

  • 10:00 uur – Inloop met koffie en thee
  • 10:30 uur – Ochtendprogramma met Ton Heerts, Peter Wiechmann en Desiree Curfs
  • 12:15 uur – Lunch
  • 13:15 uur – workshops (twee rondes)
  • 15:45 uur – Reflectie door Gijs van Dijk: hoe gaan we verder?

Deze miniconferentie is bedoeld voor raadsleden, wethouders, Statenleden, gedeputeerden, deskundigen, betrokkenen en geïnteresseerden.  Neem ook iemand uit je eigen achterban mee met expertise op dit onderwerp!

[button url=”https://nl.surveymonkey.com/r/8WTJ9LM”]Meld je aan[/button]