Logo Mijn PvdA

Afdeling Doetinchem

Beste lezer,

Gisteren was er een digitale gemeenteraad. We hebben over een aantal onderwerpen vragen gesteld. Daarnaast hebben we het gehad over Diversiteitsbeleid en hebben we het ook gehad over de zondagopenstelling voor winkels.

Sluiting Wijkcentra
Een aantal zorgpartijen hebben van Buurtplein een brief gekregen dat er een verandering gaat plaatsvinden in de dienstverlening van Buurtplein. Daarin wordt onder andere gezegd dat er “een terugtrekkende beweging is uit de wijken.” We hebben hier vragen over gesteld, of dit klopt en hoe dit nu kan, dit omdat we een maand eerder in hetzelfde vragenhalfuur vragen hebben gesteld waarbij ons gegarandeerd werd dat er geen wijkcentra zouden sluiten. Het antwoord was helaas erg onbevredigend, en het wordt nu onvoldoende duidelijk wat er nu gaat gebeuren.

We gaan hier dus mee aan de slag!

Sluiting Dagopvang IrisZorg
Ook in het vragenhalfuur hebben we aandacht gevraagd voor de dreigende sluiting van de dagopvang van Iriszorg.

We hebben voorafgaand aan de gemeenteraad contact gehad met IrisZorg en de antwoorden van de wethouder lijken hiermee niet te stroken. De wethouder geeft aan dat er geen bezuiniging is en dat de sluiting van de Dagopvang een eigen keuze is. Wij zien een sluiting van de Dagopvang als ontzettend onwenselijk en zorgt voor een stroming van mensen met complexe problematiek naar bijvoorbeeld een stadskamer, welke daar niet toe ingericht is.

Samen met de SP gaan we ons de komende maand hard maken voor (1) meer duidelijkheid en (2) eventueel dan ook zorgen voor het openhouden van de Dagopvang.

 

Zondagopenstelling
Het lijkt inmiddels een jaarlijks terugkerende discussie: mogen de winkels open op zondag. Zoals al eerder gezegd, en die lijn houden we ook nu vast, is dat we vinden dat het de keuze moet zijn van de winkeliers en dus ook van onze inwoners zelf. Ook uit recente onderzoeken bij de binnenstad ondernemers blijkt dat het merendeel zelf de keuze wil hebben, echter dus niet van plan is om elke zondag open te gaan. Ook de ondernemers die niet open willen, geven wel aan dat zij het de andere ondernemers wel gunnen om open te gaan. Mede door ons amendement mogen de winkels elke zondag van 7.00 tot 22.00 open. Dus niet alleen de binnenstad, maar ook de supermarkten. Kijk hier het vlammende betoog van ons raadslid Govert-Jan Pontier terug.

Diversiteitsbeleid
We vinden dat iedereen in Doetinchem, Wehl en Gaanderen zich veilig moet voelen. Veilig genoeg om jezelf te zijn en om je te uiten. Ook als dat afwijkt van de norm. Dat betekent veel meer dan het bestrijden van de uitwassen als geweld en intimidatie.

Dat betekent ook het agenderen van gevoelige thema’s, een duidelijk standpunt innemen over zaken als discriminatie en het goede voorbeeld geven als werkgever. Helaas deed dit voorstel en het onderliggende Plan van Aanpak hier niet genoeg aan. Middels een amendement en het loskrijgen van keiharde toezeggingen hebben we geprobeerd hier een toch betere kleuring aan te geven. Helaas mocht dit maar ten dele helpen. We worden door onze inzet nu wel als raad betrokken.

Ondanks het succes bij de winkeltijden, blijft een beetje de nasmaak hangen dat er eigenlijk meer in had moeten zitten. Gelukkig zijn we straks nog aan zet bij het diversiteitsbeleid en blijven we bovenop de mogelijke sluiting van de buurtcentra zitten. En ook blijven we ons hard maken voor het openhouden van de Dagopvang van IrisZorg.

De landelijke politiek volgt nu gelukkig ook ons voorbeeld, en gaat nu nog meer digitaal vergaderen. Aansluiten bij onze vergaderingen kan dus veilig en makkelijk.
Hopelijk zien we elkaar snel.

Namens de fractie,

 

Maarten op de Weegh

 

Eventuele bijlagen bij de e-mail worden in de online weergave niet getoond